FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Vestigingen totaal

Binnen het thema vestigingen geven we inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van het aantal vestingen? Is het aantal vestigingen in het afgelopen kwartaal toe- of afgenomen? Wat is de ontwikkeling op jaarbasis? Wat is de samenstelling van het aantal vestigingen naar bedrijfsgrootte en (speerpunt)sector? Hoe groot is het aandeel van mkb’ers en zzp’ers? Neemt dit aandeel de afgelopen jaren toe of af? In welke sectoren zijn de meeste mkb’ers en zzp’ers actief? Hoe groot is het aantal snelgroeiende bedrijven? In welke sectoren zijn deze bedrijven actief?

Vestigingen (KVK)

Aantal vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Ontwikkeling vestigingen per 10.000 inwoners naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Vestigingen naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Vestigingen (LISA)

Aantal vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vestigingen per sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Per speerpuntsector het aantal vestigingen per 10.000 inwoners

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vestigingen naar grootteklasse (LISA)

Vestigingen per grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vestigingen per grootteklasse per sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Per speerpuntsector het aandeel vestigingen per grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

MKB | ZZP (LISA)

Mkb-vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Zzp-vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Ontwikkeling aandeel mkb- en zzp-vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Snelgroeiende bedrijven (LISA)

Aantal snelgroeiende vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Snelgroeiende vestigingen per sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Snelgroeiende vestigingen per speerpuntsector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

POWERED BY

powered by