FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Macro-economie

Binnen het thema macro-economie geven we inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van de regionale economie. Hoe groot was de regionale economische groei in het afgelopen jaar? Ligt deze groei van het BBP in lijn met eerdere jaren? Wat was de ontwikkeling van de economische groei in de afgelopen kwartalen? Kent de regio een relatief hoge of lage BBP per inwoner? Wat is de omvang van de toegevoegde waarde van de regio? Wat is de samenstelling van de toegevoegde waarde naar bedrijfstak? In welke bedrijfstakken is de regio in termen van toegevoegde waarde gespecialiseerd?

Bbp (%)

Ontwikkeling BBP (%), per jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

BBP (%), per kwartaal

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)

BBP (%), per jaar, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

Bbp (mln euro)

Ontwikkeling BBP marktprijzen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

BBP marktprijzen, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

BBP per inwoner

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

Toegevoegde waarde (%)

Toegevoegde waarde (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

Toegevoegde waarde (%) naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

Toegevoegde waarde (%) naar bedrijfstak en regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

Toegevoegde waarde (mln euro)

Toegevoegde waarde

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(22-12-2023)

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(22-12-2023)

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak en regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(22-12-2023)

Arbeidsproductiviteit

Gemiddelde arbeidsproductiviteit

In deze visualisatie is de gemiddelde arbeidsproductiviteit per jaar weergegeven. De arbeidsproductiviteit kan worden weergegeven per bedrijfstak. Arbeidsproductiviteit is een maat is de hoeveelheid productie die per tijdseenheid wordt geproduceerd door één arbeider. Dit wordt (in dit geval) berekend door de toegevoegde waarde te delen door het aantal arbeidsjaren. Let hier wel op dat de toegevoegde waarde in miljoenen euro's wordt weergegeven en het aantal arbeidsjaren in duizenden, maar dat deze weging niet wordt meegenomen in het berekenen van de arbeidsproductiviteit.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

Arbeidsproductiviteit naar bedrijfstak (1e digit)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

Arbeidsproductiviteit naar bedrijfstak (1e digit) en naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-12-2023)

POWERED BY

powered by