FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Onderwijs en arbeidsmarkt

Binnen het thema onderwijs en arbeidsmarkt geven we inzicht in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hoe groot is de stijging van het aantal werkenden met een hoge opleiding? Welke opleidingsniveaus hebben vaker een vast dienstverband? In welke mate zijn gediplomeerde schoolverlaters aan het werk? In welke sectoren zijn ze werkzaam? En wat is hun uurloon? Welke opleidingen kennen de komende zes jaar de grootste instroom van schoolverlaters? Hoe groot is de verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag in de komende jaren? Wat zijn de toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding?

Werkenden naar opleiding

Werkenden naar opleiding

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(09-11-2023)

Werkenden naar opleiding en omvang dienstverband

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)

Werkenden naar opleiding en type dienstverband

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)

Werkenden naar opleiding en migratieachtergrond

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)

Werkenden naar opleiding en geslacht

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(21-06-2023)

Werkzame beroepsbevolking naar opleiding

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(09-11-2023)

Werkenden naar opleiding en leeftijd

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)

Werkenden naar opleiding en sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsniveau

Gediplomeerde mbo-studenten, door- en uitstroom (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde uitstromers aan het werk

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Ontwikkeling gediplomeerde uitstromers aan het werk (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Instroom gediplomeerde uitstromers naar bedrijfstak (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsrichting

Gediplomeerde mbo-studenten, door- en uitstroom (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde hbo- en wo-studenten, door- en uitstroom (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)

Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, aan het werk (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, mediaan uurloon

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Instroom gediplomeerde mbo-uitstromers naar sector (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Instroom gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers naar sector (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Gediplomeerde mbo-uitstromers, aan het werk (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Gediplomeerde mbo-uitstromers, mediaan uurloon per onderwijsrichting

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

POWERED BY

powered by