FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SER: Sturen op brede welvaart

Belangrijke inzichten
  • Welvaart gaat naast geld ook over sociale samenhang, gezondheid, veiligheid, autonomie en een goede leefomgeving.

  • Het gaat bij welvaart ook niet alleen om het hier en nu, maar ook over elders en later.

  • Het onderzoeksinstituut TNO (Technologisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek) heeft een model ontwikkeld waarmee beleidsmakers brede welvaart beter kunnen meenemen in hun besluitvorming.

  • De Sociaal Economische Raad (SER) heeft Josephine Sassen-Van Meer geïnterviewd over dit nieuwe model.

  • Dit model, de WISE Cube, is een interactief dashboard dat inzicht biedt in de gevolgen van een beleidsoptie op het welbevinden per bevolkingsgroep.

  • Een nuttige tool aangezien veel beleidsopgaven samenhangend zijn. Zo raakt de stikstofproblematiek niet alleen de agrarische sector, maar ook de woningbouw, klimaat, voedsel, import en export.

  • Gezien het feit dat een beleidsoptie voor de ene sector goed uit kan pakken en voor de andere slecht, zal er een lastige dialoog volgen tussen deze sectoren. Naast de WISE Cube is er daarom ook een ander product ontwikkeld om deze lastige dialoog makkelijker te maken: de WISE Tank.

  • Met behulp van de WISE Tank wordt het gesprek geregistreerd en geanalyseerd met als doel om onderliggende feiten, normen, waarden en biases (zoals tunnelvisie) helder te krijgen. Dit kan de beleidsmakers helpen om transparante en uitlegbare keuzes te maken.
  • De WISE Cube is inmiddels getest in de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Over drie tot vijf jaar wil het TNO het model loslaten. Dan moeten ambtenaren er zelfstandig mee kunnen werken. De ontwikkeling van het model staat echter nooit stil.

Bent u geïnteresseerd naar meer uitleg omtrent het belang van brede welvaart? Klik dan op de onderstaande link om een eerder artikel van de SER op ArbeidsmarktInZicht te lezen, of klik op de onderste link om het huidige, volledige artikel van de SER te lezen.

 AIZ: Brede welvaart: waarom de SER al 30 jaar lang op het belang ervan hamert

   SER: Sturen op de brede welvaart

POWERED BY

powered by