FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Pensioengerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • Het aantal doorwerkers, pensioengerechtigden die blijven werken, is naar verwachting toegenomen van 185.00 in 2013 naar 236.000 in 2023. Deze schatting maakt de ABN AMRO op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • Veel doorwerkers kiezen ervoor om in deeltijd te werken, vaak gedreven door plezier in het werk en niet uit financiële noodzaak. Mannen, zelfstandigen en hoogopgeleiden werken vaker door dan hun tegenhangers. Naar verwachting blijft het aantal doorwerkers stijgen door vergrijzing en een toenemende arbeidsdeelname van ouderen. 
  • Er is een groot onbenut arbeidspotentieel onder volledig gepensioneerden, geschat op 250.000 personen. Veel gepensioneerden staan open voor werk, mits dit plezierig is, flexibel kan worden ingevuld en ze er expliciet voor worden gevraagd door collega's. Veel gepensioneerden kiezen voor flexibel werk of worden zzp'er. 
  • Er is een groot potentieel onder de huidige 55- tot 65-jarigen, waarbij 73% aangeeft misschien langer door te willen werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. De ervaring en kennis van ouderen vormen een aanzienlijk maatschappelijk belang, wat bijdraagt aan de waarde van doorwerken.
  • Werkgevers zijn cruciaal in het benutten van dit potentieel door passend en flexibel werk te bieden en door een beleid te voeren dat in deeltijd doorwerken na de AOW-grens ondersteunt. Doorwerken na de AOW-leeftijd is fiscaal aantrekkelijk, met lagere belastingdruk en aangepaste sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke regelingen.
  • Verwacht wordt dat het normaal wordt voor pensioengerechtigden om door te werken, mede door een toenemend arbeidspotentieel en de krapte op de arbeidsmarkt door een tekort aan jonge werknemers.
Meer lezen?

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over doorwerkers? Klik op onderstaande links om naar het artikel te gaan of direct het rapport te bekijken.

  Artikel: Pensioengerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt 

 Rapport: Pensioengerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt

POWERED BY

powered by