FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Magazine SkillsInZicht EU beschikbaar

Belangrijkste inzichten
 • SkillsInZicht EU, hét magazine voor de skillsgerichte arbeidsmarkt, nu beschikbaar.
 • In het Magazine SkillsInZichtEU hebben we de belangrijkste resultaten van het Interreg-project SkillsInZichtEuregio weergegeven.
 • ArbeidsmarktInZicht | Etil was een van de partners binnen dit Interreg-project. In het magazine zijn de volgende artikelen opgenomen:
 • Naar een transparante Euregionale arbeidsmarkt
 • SkillsInZichtEuregio gaat een groot verschil maken
 • Op weg naar een 'Google translate' voor de Euregionale arbeidsmarkt
 • SkillsInZichtEuregio: ei van Columbus voor de regionale arbeidsmarkt
 • Meer dan skills
 • Behoud is het nieuwe werven: win-win voor werkgever én werknemer
 • SkillsInZichtEuregio: de baan vinden die bij je past
 • Skills: een waardevolle toevoeging met uitdagingen
SkillsInZicht EUregio

Gedurende de periode mei 2021 tot juni 2023 hebben de Euregionale partijen Etil research group, Fontys Hogeschool, Nalantis, Meet the Youngsters, VKW Limburg en Leo Loopbaan hun krachten gebundeld om de Euregionale arbeidsmarkt transparanter te maken. Het project is met steun van het Interreg programma Vlaanderen-Nederland en de provincie Limburg uitgevoerd. In het Magazine SkillsInZichtEU hebben we de belangrijkste resultaten van ons project, en onze ervaringen tijdens de uitvoering van het project op een toegankelijke manier weergegeven. 

Doel
Het is belangrijk dat de Euregio de transitie maakt naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt, zodat het talent in de regio Belgisch en Nederlands Limburg beter benut kan worden en de arbeidsmarktmobiliteit over de grens bevorderd wordt. Om deze te transitie te versnellen, hebben de partners zich met SkillsInZichtEuregio ten doel gesteld om voor de Euregionale arbeidsmarkt technologie en tools te ontwikkelen, die de communicatie over skills gemakkelijker maken.

Resultaten
Op basis van de technologie van de AI-bedrijven Nalantis en Textkernel, hebben we een tool ingericht die cv’s, functieprofielen en vacatures omzet naar eenduidige beschrijvingen van beroepen, niveaus en skills. De tool ondersteunt daarmee de koppeling naar diverse skillstalen. Dit alles leidt voor bedrijven tot sterke vacatureteksten, waarin de gevraagde skills duidelijk genoemd worden. Voor mensen met talent betekent SkillsInZichtEuregio dat zij hun profiel kunnen verrijken, waardoor hun keuze voor een bedrijf gerichter en passender zal zijn. Op basis van deze skillsverrijking van vraag en aanbod krijgen we meer datapunten, waardoor we in staat zijn meer en betere matches op de arbeidsmarkt te realiseren. 

Ambitieuze Roadmap

Door het Interreg-project zijn we in staat geweest om technologie te ontwikkelen die we zonder de subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland minder snel hadden kunnen ontwikkelen. Het heeft ons ruimte gegeven om bepaalde zaken verder te optimaliseren, opschaalbaar te maken en te toetsen in de praktijk. Het gevoel dat we vooraf aan het project hadden, dat we echt impact kunnen gaan maken op de (Euregionale) arbeidsmarkt, is door de behaalde projectresultaten versterkt. Er ligt dan ook een ambitieuze roadmap om op korte termijn gedegen betaversies van de skillstools voor werkgevers en regionale talenten te lanceren.

Integratie CompetentNL/BE
Een belangrijke reden waarom we de betaversies nog niet gelanceerd hebben, is dat we binnen de tools meteen aan willen sluiten bij de landelijke skillstaal CompetentNL die door het CBS, TNO, UWV en SBB ontwikkeld wordt. Het goede nieuws is dat we vanaf oktober als een van de eerste partijen toegang hebben gekregen tot de betaversie van CompetentNL. Samen met onze partner Digilize hebben we een challenge gewonnen, om een op CompetentNL gebaseerde skillstool te ontwikkelen voor mkb-bedrijven. Meer over deze challenge kunt u hier en hier vinden. Binnen deze challenge gaan we tot eind maart 2024 de samenwerking aan met het Ministerie van SZW, met als doel samen het idee voor een tool, waarmee mkb-bedrijven skills-based personeel kunnen werven en selecteren, verder uit te werken tot een schaalbare oplossing. Medio november komt de betaversie van deze tool beschikbaar, zodat mkb-bedrijven vanaf dat moment ook gratis aan de slag kunnen om deze tool in de praktijk te testen.

Door deze samenwerking zijn we in staat om CompetentNL te integreren in de tools van SkillsInZicht. CompetentBE zullen we op eenzelfde wijze verwerken in de tools, zodat deze ook in België aansluiten op de gemeenschappelijke skillstaal die in België gehanteerd wordt. 

Opschalen testfase
Met behulp van de ontwikkelde technologie zijn nu alle componenten beschikbaar om de (Euregionale) arbeidsmarkt transparant te maken. We blijven echter optimaliseren: De komende maanden experimenteren we binnen de challenge uitgebreid met skillsgericht werven. Daarom kunnen bedrijven binnen en buiten de regio Limburg de komende maanden gratis toegang krijgen tot de technologie van SkillsInZichtEuregio. Op basis van de ervaringen en feedback van bedrijven en kandidaten voeren we nog optimalisaties door, zodat SkillsInZicht in Q1 2024 als volwaardige tool beschikbaar komt. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze (gratis) testfase, neem dan even contact met ons op via info@arbeidsmarktinzicht.nl.

aandacht voor Bewustwording

Om de transitie naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt succesvol te kunnen maken, is het belangrijk dat er een bepaalde kritische massa bereikt wordt van talenten (werkenden, werkzoekenden, studenten, etc) en werkgevers die 'skills praten'. In gesprekken met werkgevers blijkt dat nog niet iedereen op de hoogte is van de potentie van het denken vanuit skills, of dat ze het lastig vinden om te starten met hun eigen skillstransitie. Naast het ontwikkelen van tools is bewustwording rondom het skillsdenken dan ook een belangrijk aandachtspunt. Binnen ArbeidsmarktInZicht leveren we met onze themapagina Skills hier een bijdrage aan. Verder ontwikkelen we in opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de hogescholen Windesheim en Saxion, een zogenaamde Readiness Scan. Hiermee kunnen bedrijven gratis inzicht krijgen in de mate waarin ze op dit moment al skillsgericht werken op de gebieden werven en selecteren en behoud en ontwikkelen van personeel. Naast inzicht, krijgen de bedrijven ook adviezen om aan de slag te gaan met het denken vanuit skills, of om bepaalde versnellingen op dit gebied door te voeren. De Readiness Scan wordt in januari 2024 gelanceerd in de provincie Overijssel, waarna opschaling van deze scan naar geheel Nederland plaats zal vinden.  

 

 

POWERED BY

powered by