FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ESB: Aantal WW-uitkeringen al twee jaar op historisch laag niveau

Belangrijkste inzichten
  • ESB geeft een overzicht van het verloop van het aantal WW-uitkeringen van de afgelopen 15 jaar: 2008-2023. Daarbij zet ESB een aantal belangrijke economische ontwikkelingen en - maatregelen op een rij. 
  • De piek van het aantal WW-uitkeringen lag in de periode van 2013-2016, als gevolg van de krediet- en de daarop volgende Eurocrisis. Het hoogtepunt was een aantal van 460.000 WW-uitkeringen in 2014. De afgelopen twee jaar was het aantal historisch laag met minder dan 150.000 in 2021 en ruim 160.000 eind 2023.
  • Voor het begin van de kredietcrisis in 2008 was er sprake van hoogconjunctuur en was het aantal WW-uitkeringen met 160.000 laag. Door afremming van de economische groei en werkgelegenheid steeg het naar 300.000 in 2010.
  • Na de financiële crisis, volgde de Eurocrisis waarbij diverse landen niet aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen en de wereldhandel daalde. Hierop volgde de piek van 460.000 WW-uitkeringen.
  • Ook beleidsveranderingen spelen mee in de aantallen, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en invoering van de Wet werk en zekerheid, waarmee de maximale duur van de WW werd verkort. 
  • Vanaf 2016 herstelde de economie en daalde het aantal WW'ers naar 220.000 eind 2019. Door de coronapandemie was er sprake van een korte piek van 300.000 in 2020. Vanaf 2021 kwam het aantal uit op minder dan 150.000 doordat de economie weer op gang kwam. 
Landelijke trend

In onderstaande afbeelding wordt de landelijke ontwikkeling 2008-2023 weergegeven. Hierin is de piek tussen 2013-2016 duidelijk zichtbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal WW-uitkeringen van 1 jaar of langer en het aantal WW-uitkeringen van minder dan 1 jaar. Belangrijke economische ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn in de grafiek opgenomen.

WW-uitkeringen in uw regio

Benieuwd naar het verloop en het aantal WW-uitkeringen in uw regio? Bekijk onderstaande visualisatie die u kunt uitsplitsen naar provincie en (arbeidsmarkt)regio.

Aantal WW-uitkeringen naar regio
meer lezen

Klik op onderstaande link om het volledige artikel van ESB te bekijken. Of bekijk het thema Werkloosheid op ons platform voor meer data over het aantal WW-uitkeringen naar regio en persoonskenmerken. 

 Aantal WW-uitkeringen al twee jaar op historisch laag niveau

  Werkloosheid 

 

POWERED BY

powered by