FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden, naar opleidingsniveau

Werkenden: personen met een leeftijd tussen 15 en 74 jaar, die minstens 1 uur per week betaalde arbeid verricht.

Laag
: het hoogst behaalde onderwijsniveau is laag onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).

Middelbaar: het hoogst behaalde onderwijsniveau is middelbaar onderwijs. Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).


Hoog: het hoogst behaalde onderwijsniveau is hoog onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Onbekend: Het hoogst behaalde onderwijsniveau is onbekend.

Peilmoment: jaargemiddelde

Bron: CBS


Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by