FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

Bedrijfsleven

Op deze pagina worden data verzameld en gevisualiseerd op het gebied van 4 domeinen: bedrijfsleven, onderwijs, overheid en werkzoekenden. Om snel inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen hebben we per domein een selectie gemaakt van de relevante subdomeinen. De visualisaties met de meest recente data zijn telkens als eerste weergegeven. Onderaan het totaaloverzicht kunt u via de knop meer data naar het volledige dataportaal gaan. Bovenaan de pagina kunt u door middel van het filtermenu ook een andere regio (arbeidsmarktregio, economische regio of gemeente) selecteren. 

Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)
Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)
Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-03-2023)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-03-2023)
BBP per inwoner
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-03-2023)
BBP, marktprijzen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-03-2023)
Ondernemersvertrouwen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-03-2023)
Consumentenvertrouwen, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-03-2023)
Consumentenvertrouwen, per kwartaal (trend)
Consumentenvertrouwen, per kwartaal (trend)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-03-2023)
Werkenden met een flexibel contract, naar beroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar soort contract
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(07-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(07-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en sector (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(07-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en werkgever (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en beroep (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en werkgever (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en uitstroomprofiel per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector per maand
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en sector (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en beroep (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep per maand
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(03-03-2023)
Beroepsbevolking, per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie naar regio, per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar onderwijsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar regio en kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Beroepsbevolking naar kenmerken, per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel 15-24-jarigen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel 45+ naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel hoger onderwijs naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel lager onderwijs naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel middelbaar onderwijs naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel vrouwen naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Arbeidsparticipatie, per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Potentiële beroepsbevolking, per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Samenstelling beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie naar regio, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Oordeel concurrentiepositie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Oordeel economisch klimaat
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Oordeel productiecapaciteit
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Oordeel winstgevendheid
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Bedrijven met belemmeringen, tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Bedrijven zonder belemmeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Ervaren belemmeringen bedrijfsleven
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-02-2023)
Potentiële beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-02-2023)
Werkloze en werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en beroep (werkgever) (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en uitstroomprofiel per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Werkenden, naar sector en dienstverband (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, met flexibele arbeidsrelatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en type contract (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en leeftijd (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa (trend)
Investeringen in vaste activa (trend)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Economische groei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)
Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)

POWERED BY

powered by