FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Onderwijs totaal

Leerlingen en studenten

Ontwikkeling aantal leerlingen en studenten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-07-2023)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-07-2023)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau en kenmerken (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-07-2023)

Gediplomeerden

Ontwikkeling aantal gediplomeerden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-07-2023)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-07-2023)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau en kenmerken (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-07-2023)

Bevolking tot 23 jaar

Ontwikkeling aantal 0 tot 23-jarigen naar leeftijdsgroep (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)
Aantal 0 tot 23-jarigen naar leeftijdsgroep (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)
Ontwikkeling aantal 0 tot 23-jarigen naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)

Onderwijsniveau bevolking

Ontwikkeling hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2023)
Samenstelling hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2023)
Ontwikkeling aandeel hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) t.o.v. 2013 (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2023)

Verwachte onderwijsachterstanden

Verwachte onderwijsachterstanden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)

POWERED BY

powered by