FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Arbeidsmarktspanning

Spanningsindicator UWV

Ontwikkeling spanningsindicator, naar beroepsgroep (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Ontwikkeling spanningsindicator naar beroepsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Top 15 beroepsgroepen, naar beroepsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Arbeidsmarktspanning, typering beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Top 15 beroepsgroepen, naar typering arbeidsmarktspanning (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(16-04-2024)
Typering arbeidsmarktspanning, aantal werkenden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Typering arbeidsmarktspanning, aantal werkenden naar beroepsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Ontwikkeling spanningsindicator (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Spanningsindicator, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Spanningsindicator, naar beroepsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)

Spanningsindicator naar beroep

Ontwikkeling spanningsindicator, naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Spanningsindicator, naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Spanningsindicator naar beroepsklasse, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Typering arbeidsmarkt, aantal werkenden naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Per beroepsklasse het aantal beroepsgroepen met een bepaalde arbeidsmarktspanning (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (16-04-2024)
Spanningsindicator, structureel krappe beroepen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(16-04-2024)

Tekort aan arbeidskrachten

Ontwikkeling tekorten aan arbeidskrachten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Tekort aan arbeidskrachten naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Top 5 regio's met grootste aandeel tekort aan arbeidskrachten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Top 10 regio's met kleinste aandeel tekort aan arbeidskrachten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Top 5 regio's met kleinste aandeel tekort aan arbeidskrachten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Top 10 regio's met grootste aandeel tekort aan arbeidskrachten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)

Tekort aan arbeidskrachten naar bedrijfstak

Tekort naar arbeidskrachten naar regio 2 (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Personeelssterkte

Ontwikkeling personeelssterkte verwachting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Verwachting versus ontwikkeling personeelssterkte (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Ontwikkeling verwachtingen personeelssterkte volgend jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Personeelssterkte realisatie naar regio (AIZ 3.0, regio)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Personeelssterkte verwachtingen naar sector (AIZ 3.0, regio)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Personeelssterkte realisatie naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)
Personeelssterkte verwachting naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-03-2024)

POWERED BY

powered by