Arbeidsmarkt techniek en technologie

Manifest Werken en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland

Met meer dan 400 aanjagers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken we in Noord-Holland aan een gezamenlijke ambitie: een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzaam en groen Noord-Holland.

 

Samenwerken doen we in leergemeenschappen en ontwikkelcoalities. Op dit arbeidsmarktdashboard vind je de thema's waarvoor de manifestbeweging zich sinds 2021 inzet. In maart 2024 is het manifest vernieuwd. Daarbij is een actuele actieagenda opgesteld, die we onderbouwen en monitoren met de data op deze website.

 

Leergemeenschappen

Kennis en expertise van zowel publieke als private organisaties komen samen in leergemeenschappen (learning communities). Dit bevordert innovatie en de aanpak van complexe vraagstukken. Uitwisseling gebeurt collaboratief, cocreërend en contextrijk.

Zet De Groene Wereld Aan

Lees meer

Leven lang ontwikkelen

Lees meer

Community en Ecosysteem

Lees meer

Ontwikkelcoalities

Dit zijn samenwerkingen van twee of meer actieve partijen binnen de manifestbeweging rond een helder geformuleerd hoofddoel. De voortgang enverantwoording van doelstelling verloopt via de leer- en adviescommissie van het manifest.

Onderwijs- en arbeidsmarktketen

Lees meer

Inclusiviteit

Lees meer

Technologie voor klimaatopgave in onderwijs en onderzoek

Lees meer

Kennisbank

Kennisbank

Lees meer

POWERED BY

powered by