Ontwikkelcoalitie Inclusiviteit

Introductie

Deze ontwikkelcoalitie sluit aan bij het manifestthema inclusiviteit en houdt zich bezig met onderwerpen als techniek-oriëntatie, leerwerklocaties en talentfonds.

 

De beoogde resultaten van de ontwikkelcoalitie Inclusiviteit zijn:

·         Per arbeidsmarktregio minimaal 1 techniek-oriëntatieplek én 1 technische of technologische leerwerklocatie;

·         Onderwijs pakt een rol bij (opzetten en verduurzamen van) leerwerklocaties;

·         Handleiding voor opzetten en verduurzamen van leerwerklocaties naar aanleiding van pilots;

·         Meetbare impact ontwikkelen voor ‘iedereen doet mee op de arbeidsmarkt’;

·         Goede voorbeelden een podium geven en hierover kennis uitwisselen.

 

Actief in deze ontwikkelcoalitie zijn de high impact pps-en Techport+, Green TechCampus MRA en Greenchain NH, Servicepunten Techniek (SPT), beroepsonderwijs en arbeidsmarktregio’s (AMR).

Aanpak

Aangesloten partijen maken een startnotitie en (indien nodig) een purpose case, en leggen deze voor aan de leer- en adviescommissie van het manifest.

 

Benodigde uitvoeringsmiddelen zijn onder meer te vinden in het Regionaal investeringsfonds MBO.

 

Aandachtspunt: inzet op entree en speciaal onderwijs is een nog onderbelicht terrein in de projecten.

Data

In onderstaande grafiek ziet u de samenstelling van de beroepsbevolking uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Als u op het 'i-tje' rechtsboven de grafiek klikt, kunt u de toelichting lezen die bij deze grafiek hoort.

 

Met behulp van de filterknopjes boven de grafiek kunt u zowel de regio in Noord-Holland aanpassen als het jaartal aanpassen. Met de 'Vergelijk' knop onder de grafiek kunt u verschillende regio's met elkaar vergelijken.

Samenstelling beroepsbevolking uitgesplitst naar persoonskenmerken

In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van het aantal werkzame beroepsbevolking uitgesplitst naar persoonskenmerken. Met behulp van de filteropties boven de grafiek kunt u een persoonskenmerk en regio selecteren.

 

Als u op het 'i-tje' rechtsboven de grafiek klikt, kunt u de toelichting lezen die bij deze grafiek hoort.

 

Met de 'Vergelijk' knop onder de grafiek kunt u verschillende regio's met elkaar vergelijken.

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking

In onderstaande grafiek ziet u de man-vrouw verdeling per beroepsklasse uitgedrukt in percentages. De data die u ziet is gemiddeld genomen over twee jaar (bijvoorbeeld 2022 - 2023). 

 

Met behulp van het filtermenu boven de grafiek kunt u zowel de regio als het jaar aanpassen.

 

Als u op het 'i-tje' rechtsboven de grafiek klikt, kunt u de toelichting lezen die bij deze grafiek hoort.

 

Met de 'Vergelijk' knop onder de grafiek kunt u verschillende regio's met elkaar vergelijken.

Aandeel werkenden per beroepsklasse, uitgesplitst naar geslacht

POWERED BY

powered by