SEO: Investeren in duurzaamheid en energietransitie in Noord-Holland

Inleiding

In 2020 heeft SEO namens de MRA, House of skills, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland onderzocht wat de Human capital impact is van de investeringen die nodig zijn om de energietransitie te realiseren. Dat heeft er toe geleid dat kon worden vastgesteld dat er per jaar tot 2030 maximaal 16.000 mensen nodig zijn om de klimaatopgave uit te voeren. Een grote klus. Daartoe is er met meer dan 160 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een plan opgesteld:

Het manifest ‘Werken en ontwikkelen 2030 NH’.

 

Een keer per jaar wordt de brede regiegroep ‘Werken en ontwikkelen’ georganiseerd. Dit overleg bestaat uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en overheden. Er wordt besproken wat nodig is om de klimaatopgave op het gebied van arbeid en onderwijs op de middellange termijn te realiseren.

Zij hebben opgeroepen om kleinere- en beter meetbare doelen vast te stellen die regionaal kunnen worden gerealiseerd en geïmplementeerd. Daartoe heeft SEO in opdracht van de Provincie Noord-Holland in 2022 aanvullend onderzoek uitgevoerd met de volgende vraagstelling:

  • Wat is per arbeidsmarktregio in Noord-Holland de vraag naar werk (in fte) voor het realiseren van de Energie/klimaatopgave?

  • Wat is per arbeidsmarktregio in Noord-Holland het arbeidsaanbod (beroepsbevolking) in relatie tot energietransitie en duurzaamheid?

  • Sluiten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt in voldoende mate op elkaar aan?

Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld dat er per jaar tot aan 2030 ‘nog maar’ maximaal 12.000 mensen nodig zijn om de klimaatopgave uit te voeren. Nog steeds een grote opgave. De mensen zijn in principe beschikbaar maar daarvoor moeten we het veel aantrekkelijk maken om banen in Duurzaamheid en de energietransitie (DET banen) te accepteren en te houden.

Lees verder

Wilt u het  volledige rapport lezen? Klik dan op onderstaande link.

 SEO: Investeren in duurzaamheid en energietransitie in Noord-Holland

Artikelen

POWERED BY

powered by