ServicePunt Techniek Noord-Holland

De startcoalitie ServicePunt Techniek Noord-Holland maakt onderdeel uit van het Manifestthema Werk naar Werk. In het manifest ‘Werken en Ontwikkelen 2030’ van provincie Noord-Holland wordt veel aandacht besteed aan het belang van het vergroten van zij-instroom in de techniek en het behoud van vakmensen door middel van werk naar werk. De diverse Service Punten Techniek (SPT’s) richten zich op deze ambitie. Voor een effectieve werking hiervan, evenals een lerend effect, is het nodig dat er afstemming is tussen de SPT’s en aanverwante relevante stakeholders. Hiervoor is Purpose Case 1 opgesteld, te weten SPT’s NH. De startcoalitie richt zich op het vergroten van zij-instroom in de techniek en het behoud van vakmensen in de techniek en het aantrekkelijker maken van ontwikkelen en werken in de techniek door inzet van gericht mixen en matchen op skills binnen de aangesloten technische sectoren. Hiertoe is een Regiegroep SPT’s NH opgericht en een coòˆrdinator aangesteld die zorgt voor de verbinding tussen de SPT’s. Relevante manifestthema's en doelen zijn daarbij: instroom & doorstroom, LLO&DI, succesvol ecosysteem/campusvorming, techniekpromotie.


Op welke thema's ligt de focus?

Werk naar werk, zij-instroom in de techniek en behoud vakmanschap.


Wat zijn de ambities en doelstellingen?

Iedereen aan het werk: Meer mensen werken in technische banen in Noord-Holland. Inrichten Regiegroep SPT’s NH zodat er met de relevante partners een sluitende aanpak wordt gerealiseerd op het terrein van de technische arbeidsmarkt. Zodat gemotiveerde mensen altijd op een zo goed mogelijke manier worden geholpen om in te stromen in de techniek danwel daarin werkzaam te blijven.


Welke partners zijn betrokken?
  • De servicepuntentechniek uit de vijf Noord-Hollandse arbeidsmarktregio's (ASTA, SPT Zaansteek/Waterland (Techlands), SPT Techport, SPT NHN, Gooi- en Vechtstreek (SPT Midden).

  • De technologiecoalitie Noord-Holland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie-FNV, CNVO, OOM, Wij Techniek, A&O

  • Overige partners: UWV, House of Skills en Provincie Noord-Holland


Wilt u graag meer weten?

Voor meer informatie over de startcoalitie kunt u terecht bij Frans Bergman,  f.bergman@swahrdiensten.nl

Artikelen

POWERED BY

powered by