FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Bijstandsuitkeringen

Bijstandsuitkeringen: het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.


Let op:

Als de visualisatie voor een bepaalde periode geen cijfers laat zien, komt dit doordat de cijfers voorlopig alleen op nationaal niveau beschikbaar zijn. Cijfers voor bijvoorbeeld arbeidsmarktregio's en coropgebieden verschijnen later.


Peilmoment: per maand

Bron: CBS

 

Gerelateerde visualisaties

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2023)

POWERED BY

powered by